Rekommenderas, 2020

Redaktionen

allmänna

Kosher

Vad är Kosher: Kosher (eller kosher ) är en term som hänvisar till livsmedel som är lämpliga eller tillåtna av judendomens livsmedelslagar . Ordet jiddiskt ursprung (indo-europeiskt språk som adopterades av judarna) kosher betyder bokstavligen "tillåtet" eller "lämpligt", som används inuti kashrut , en uppsättning matarbetsuppgifter som upprättats av den judiska lagen ( Halachá ). Kosher mat

allmänna

stänga

Vad är nära: Stäng är ett verb på portugisiska språket, relaterat till stängning , stängning , avslutning eller förening . Verbet cerrar kan klassificeras i tre former: direkt transitive verb, intransitive verb och prenominal verb. I form av ett transitive verb används ordet nära i betydelsen av "lock", "close", "seal", "join" eller "finish". Redan som

konst

Egenskaper för expressionism

Expressionism var en konstnärlig rörelse genom vilken författarna uttryckte känslor och känslor genom sina verk. Detta uttryck uppstod på ett överdriven sätt, depravt och subversiv och med pessimism. Ämnen som ensamhet, elände och galenskap togs ofta upp. Kolla in de viktigaste egenskaperna i expressionism: 1. Användni

konst

Funktioner av Arcade

Arcadismo var en litterär stil som uppstod i Europa i århundradet XVIII, under uppkomsten av den industriella revolutionen och under starkt inflytande av upplysningen. Också kallad Setecentism eller Neoclassicism , försökte denna avantgarde återuppliva de estetiska värdena i den klassiska perioden, värdera önskan om ett harmoniskt och balanserat liv för människan i naturen. För att l

konst

Kännetecken för dadaism

Dadaism anses vara en av de modernistiska periodens mest extrema konstnärliga förskott. Skapat i början av 1900-talet hade rörelsen som sitt syfte att "förstöra konst" , och avvisa alla traditionella, logiska och rationella modeller av produktion som gällde vid den tiden. Grundades av Tristan Tzara (1896 - 1963) och andra artister, anses dadaism som föregångare till surrealistisk konst bland många andra samtida genrer. För att

konst

Karakteristik av kubism

Kubism är en konstnärlig rörelse som uppstod i Frankrike i början av 1900-talet. Kubistiska verk försökte representera element i naturen genom geometriska former , speciellt kubiska former . Således motsatte sig kubiststilen realismen av de bilder som skildes under renässansen, till exempel. Principerna som definierar kubistisk konst förekommer i både plast och litteratur. För att

konst

Abstrakt konst

Vad är abstrakt konst: Den abstrakta konsten är en rörelse av plastkonst som har så karakteristiskt mer anmärkningsvärt representationen av formerna av icke-verkliga sätt. I abstrakt konst distanseras bilder från verkligheten. I denna periodens verk är formen och representationen av verkligheten mindre viktig än arbetets förmåga att tillåta olika tolkningar i relation till känslor och känslor. Förflyttninge

konst

Realismens egenskaper

Realismen var en konstnärlig rörelse som uppstod i Frankrike under 1800-talet under den industriella revolutionens period, som hade ett stort inflytande på den konstnärliga produktionen av denna period. Senare nått rörelsen andra länder i Europa och Brasilien. Realismen hade konstnärliga manifestationer på flera områden, som arkitektur, teater och skulptur. Men det

konst

Egenskaper hos barocken

Barockkonst framträdde i Italien och konsoliderades från det sjuttonde århundradet i Europa och Amerika. Denna rörelse inspirerades av den klassiska antikenens konstnärliga verk och försökte återställa styrkan i den katolska kyrkan, skakad av den protestantiska reformationen. Barocken manifesterades i de mest mångfacetterade konstområdena, som målning, arkitektur, musik, skulpturer etc. När vi har

konst

pantomim

Vad är Pantomime: Pantomime är en teatermodell baserad huvudsakligen på karakteristiska gester och attityder som inte använder ordsintervention. Den består av en slags gesturalteater som gör minst möjlig användning av ord, vilket ger större tonvikt på rörelser genom mime, attityder och ansiktsuttryck. Pantomime

konst

5 Karakteristik av Surrealism

Surrealism var en rörelse av avant-garde-konst som uppstod i Paris i början av 1900-talet för att möta rationalismen och materialismen i det östliga samhället. Bland de egenskaper som står upp de flesta är: 1. Fri uttryck av tanke Dela Tweet Tweet Surrealismens främsta motto var det fria uttrycket för tanke, som endast styrdes av det undermedvetna impulserna. Han förn

konst

scrollwork

Vad är arabesker: Arabesker är ritningar som bildas av geometriska mönster som ingår i muslimsk kultur . De kan målas eller hugges och används mycket i islamisk konst, arkitektur, gobeläng och dekoration. De är också mycket presenter av moskéernas dekoration. För det muslimska folket signalerar arabeskerna den osynliga och impalpable världen, den oändliga och storheten i naturen av Allahs skapelse. Läs mer om

konst

vals

Vad är Waltz: Waltz är en klassisk musikalisk genre, som också utspelar sig i en klassisk dansstil, som härrörde från Österrike och Tyskland i början av 1200-talet. Vanligtvis har valsen, som en musikalisk genre eller en dansstil, den ternära kompassen, det vill säga den har tre tempos, den första tiden är stark och den andra svag. Ordet vals

konst

Betydelsen av nutidskonst

Vad är modern konst: Samtida konst är en konstnärlig trend som byggdes från postmodernism och presenterar innovativa konstnärliga uttryck och tekniker som uppmuntrar till subjektiv reflektion över arbetet. Känd som postmoderne konst har samtidskunsten brutit med några aspekter av modern konst, vilket bidrar till att forma en ny mentalitet i den konstnärliga världen. Men mång

konst

Samtida dans

Vad är modern dans: Samtida dans är en typ av dans som inte är begränsad till en uppsättning specifika tekniker, vilket täcker olika genrer, rytmer, former och föreställningar. Av den anledningen anses den vara en abstrakt och ständigt föränderlig dans . Detta dansläge utvecklades i mitten av det tjugonde århundradet (1950-1960) och blev populärt under 1980-talet. Den växande

konst

Rock art

Vad är Rock art: Rock art är den uppsättning grafiska representationer (teckningar och målningar, huvudsakligen) gjorda av förhistoriska människor på klipporna . Det är uppskattat att de tidigaste skivbolagen av rockkonst dateras från 40 000 f.Kr. under övre paleolitiska perioden. Det finns en hel del kontroverser om användningen av termen "konst" för att hänvisa till de teckningar som gjorts av människor under förhistoria, eftersom många forskare ifrågasätter om arten av målningarna i den tiden skulle ha den konstnärliga avsikten. Rock art är indela

konst

Op Art

Vad är Op Art: Op Art är en konstnärlig rörelse som också kallas optisk konst eller optisk konst på engelska. Hans verk är baserade på optiska illusioner, en visuell resurs som förvirrar människans syn, vilket gör att olika former ser ut beroende på vinkeln på den aktuella bilden. Op Art använder den optiska illusionen för att skapa rörelse i arbeten, med grafik och utskrifter som varierar som mänskliga ögon går genom figuren. Ursprunget på nam

konst

pointillism

Vad är Pointillism: Pontilhismo är en teknik för teckning och målning, där konstnären använder små fläckar och pekar på att bilda bilderna . Pointillismens teknik uppstod i samband med impressionismen - en konstnärlig rörelse som nådde sin topp i slutet av 1800-talet - utvecklad av de franska målarna Georges Seurat (1859 - 1891) och Paul Signac (1863-1935). Vissa forska

konst

impressionism

Vad är impressionism: Impressionism är en konstnärlig rörelse som uppstod i Frankrike under slutet av nittonde århundradet under Belle Époque- perioden. Huvudförslaget i stilen var att bryta sig med den vanliga tekniken för realismen, med inriktning på ljusets, färgens och fria rörelser av penselsträngarna för att skapa optiska effekter som fullbordade verken. Denna konst

konst

fauvism

Vad är Fauvism: Fauvism är en avantgarde fransk konstnärlig rörelse som uppstod i början av 1900-talet, känd främst för användning av starka och rena färger , samt verk som släppte undan verklighetens regler . Fauvism var det tjugonde århundrads första avantgarde, men det ansågs inte vara en organiserad rörelse, för att den, till skillnad från exemplet på andra konstnärliga rörelser, inte hade ett manifest eller en socialpolitisk ställning. Konstnärerna av Fau

konst

expressionism

Vad är expressionism: Expressionism var en avantgarde konstnärlig rörelse i motsats till fransk impressionism . Idéen om expressionism var av konst som handling, i konstnärens uppfattning om bilden av konstnären på en känslomässig, visceral, ibland våldsam sätt, i vilken färger och former inte motsvarar den direkta verkligheten. Konceptet

konst

abstractionism

Vad är abstraktionism: Abstraktionismen är en avantgarde konstnärlig rörelse där verklighetens framställning görs på ett dekonstruerat sätt, med hjälp av färger, linjer och abstrakta former. Kallas också Abstrakt Konst , det finns förteckningar om denna konstform sedan förhistoria. Men begreppet abstraktion konsoliderades i början av tjugonde århundradet, med början av rörelsen ledd av Wassily Kandinsy. Ankomsten av abs

konst

Dadaism

Vad är Dadaism: Dadaism är en modern konstnärlig avantgarde som uppstod med målet att bryta med traditionella och klassiska stilar, som handlar på en "anarkisk" och "irrationell" sätt. Känd som Dada Movement, skapades denna förskott av en grupp konstnärer (målare, författare och poeter) flyktingar från första världskriget 1916 i Zürich, Schweiz. Dadaismens me

konst

futurism

Vad är Futurismo: Futurism är en modern konstnärlig rörelse som uppstod i början av 1900-talet, och som förespråkade moralismens slut, förneka det förflutna och hejda den tekniska och industriella revolutionen. Denna rörelse konsoliderades från publiceringen av Futuristiska Manifestet , skriven av den italienska poeten Filippo Tommaso Marinetti (1876 - 1944), den 20 februari 1909, i den franska tidningen Le Figaro . Det grund

konst

Klassisk musik

Vad är klassisk musik: Klassisk musik är en erudit musikalisk genre som kännetecknas av instrumentets komplexitet och representeras i form av symfoni , opera eller annan musikalisk utveckling. Känd som "eruditmusik", kan klassiska musikens början spåras tillbaka till 1800-talet, baserat på traditionerna för västkristen kyrkmusik. Dess ti

konst

cubism

Vad är kubism: Kubismen är en avantgarde europeisk konstnärlig rörelse, som uppstod i Frankrike i början av 1900-talet och kännetecknas av användningen av geometriska former för att föreställa naturen . Kubismen grundades i Paris genom den kända spanska konstnären Pablo Picasso (1881 - 1973) och den franska konstnären Georges Braque (1882-1963). Les Demoise

konst

s Musik symboler

Vad är musik symboler: Musik symboler är grafiska representationer av musikaliska anteckningar , som främst används i noter, som ett sätt att instruera musikerna och läraren. Det finns flera musikaliska symboler, dessa är huvudsakligen uppdelade mellan nycklar och anteckningar . - Solens klöver - Åtgärdskoder - Lösenord - Åttonde notering: 1/2 (har halva kvartalet) - Sextonde noten: 1/4 (halva tiden för en åttonde noten) - Fusa: 1/8 (har halva tiden för en sextonde noten) - Semifusa: 1/16 (har halva tiden för en säkring) - Semibreve: 4 slag (har längsta längd) - Minsta: 2 gånger (har halva tide

konst

Modern konst

Vad är Modern Art: Modern konst är beteckningen som ges till den konstnärliga produktionen som uppstod mellan slutet av nittonde och mitten av det tjugonde århundradet. Efter romantik och realism började den moderna konsten att förgrena sig i förskott från bildkonsten, med målarna i den så kallade impressionismen , som ägnade sig åt att skildra yttre scener i vardagen, som landskap och människor. Modern kons

konst

modernism

Vad är modernism: Modernism eller modern rörelse var en konstnärlig och kulturell rörelse som uppkom i början av 1900-talet, och målet var att bryta sig med "traditionismen" av tiden, uppleva nya tekniker och konstnärliga skapelser. Modernismen präglades av vertiginous och kaotiska transformationer, förutom ephemerality och känslan av fragmentering av verkligheten. Modernis

konst

barock

Vad är barock: Barock är en konstnärlig stil som uppstod under 1500-talet och förlängdes fram till början av 1700-talet, kännetecknad av en estetik med överskott av ornament och representationer av det gudomliga. Den barockstil präglas av förfining, förfining och överdrivning av prydnader. Denna röre

konst

Bildkonst

Vad är Visual Arts: Visuell konst är beteckningen som ges till den uppsättning konst som representerar den verkliga eller imaginära världen och som har visionen som huvudform av utvärdering och gripande . En bildkontext är relaterad till estetisk skönhet och människans kreativitet, som kan skapa manifestationer eller verk som är glädjande för ögat. Konceptet f

konst

romanticism

Vad var romantik: Romantiken var en konstnärlig, intellektuell och filosofisk rörelse som uppstod i Europa under slutet av artonhundratalet och uppnådde i de flesta ställen sin topp på mitten av artonhundratalet. Romantiken präglades av tonvikten på känslor , individualism och naturens upphöjelse . Av dess

konst

surrealism

Vad är Surrealism: Surrealism var en konstnärlig och litterär rörelse av franskt ursprung, kännetecknat av tanken på spontan och automatiskt sätt , som endast styrdes av det undermedvetna impulserna, bortse från logiken och förnekade etablerade moraliska och sociala normer. Ursprungen av termen "surrealism" inträffade 1917, genom G. Apollina

konst

Plastkonst

Vad är Plastic Arts: Plastkonst är beteckningen som ges till uppsättningen bestående av arkitektur , skulptur , grafisk konst och konstnärligt hantverk . Plastkonsten karaktäriseras, liksom de andra konsterna, både globalt och individuellt, av ömsesidig effekt av form och innehåll. I utvecklingen av konstnärliga stilar finns det speciella egenskaper hos den historiska utvecklingen. Varje pe

konst

Sbornia

Vad är Sbornia: Sbornia (eller Sbørnia ) är namnet på ett fiktivt land uppfunnet uteslutande för brasilianska musikaliska "Tangos e Tragdias" . Utställningen skapades 1984 i Porto Alegre och tolkades av Gaucho duo Hique Gomez och Nico Nicolaiewsky i flera teatrar i Brasilien. I sången " Sfärens akvarell" beskriver de två tecknen som är födda i Sbornia detta imaginära land. Enligt dem

konst

manga

Vad är Mangá: Manga är namnet på japanska serier , som kännetecknas av att läsas från höger till vänster , till skillnad från konventionella Western HQ. Ursprunget ligger i Skuggans Teater, som i feodaltid korsade flera byar som räknade legender med hjälp av dockor. Dessa legender slutade skrivas i pappersrullar och illustrerade, vilket gav upphov till berättelserna i följd och följaktligen härledde mangan. Flera mangor g

konst

Bossa Nova

Vad är Bossa Nova: Bossa Nova är en brasiliansk musikalisk genre som har påverkats av samba och amerikansk jazz. Bossa Nova uppstod i Brasilien i slutet av 50-talet, i intimiteten hos lägenheterna och nattklubbarna i Rio de Janeiro södra zon - ett högborg i medelklassen - studenter och ungdomar i allmänhet. Urspr

konst

konst

Vad är Art: Konst är mänsklig aktivitet i samband med manifestationer av estetisk ordning, gjord av konstnärer från uppfattning , känslor och idéer , i syfte att stimulera detta medvetandes intresse hos en eller flera åskådare och varje konstverk har en unik och annorlunda mening . Konst är kopplad till estetik, eftersom den anses vara en fakultet eller en handling genom vilken man arbetar med en fråga, bild eller ljud, skapar man skönhet genom att sträva efter att uttrycka den materiella eller immateriella världen som inspirerar honom. I filosofins

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top