Rekommenderas, 2019

Redaktionen

FYI

Intressanta Artiklar, 2019

Dela Med Dina Vänner

allmänna

crossfit

Vad är Crossfit: Crossfit är ett tränings- och träningsprogram som utvecklats för att förbättra fysiologiska förmågor hos alla typer av personer, från elitidrottare, militärer, seniorer eller ungdomar. Målet med Crossfit är att förbättra alla de stora fysiska egenskaperna hos människor, såsom respiratorisk och hjärt-kärlsäkerhet, muskeluthållighet, flexibilitet, styrka, koordination, kraft, smidighet, balans och hastighet. För närvarande är C

teknik

RT på Twitter

allmänna

Xepa

allmänna

intellekt

allmänna

BNP per capita

allmänna

igenslamning

allmänna

förlåtelse

Populära Inlägg

Intressanta Artiklar

akronymer

IMF

Vad är IMF: IMF är akronym från Internationella valutafonden, som är en internationell organisation med syfte att reglera och agera direkt på det globala finansiella systemets funktion. IMF grundades 1944 och har mer än 187 länder som dess allierade. IMFs huvudkontor ligger i Washington, DC, och byrån kom strax efter slutet av andra världskriget. Förenta

allmänna

inställning

Vad är Attityd: Attityd är en norm för procedur som leder till ett visst beteende . Det är uppfyllandet av en avsikt eller ett syfte . Enligt psykologi är attityd vanligt beteende som uppstår under olika omständigheter. Attityder bestämmer varje individs själs liv. Attityderna är patenterade genom upprepade reaktioner hos en person. Denna te

allmänna

Iberian

Vad är iberiskt: Iberiska betyder det som tillhör eller hänvisar till den iberiska halvön, en region belägen i sydväst om den europeiska kontinenten. De iberiska halvönens natur, spanska och portugisiska är iberiska. Det iberiska namnet, enligt några historiker, härstammar i "Iberfloden", idag Ebrofloden, en av Spaniens största floder och den iberiska halvön, belägen i Katalonien. På den iber

medicin

oligofrenia

Vad är oligofreni: Oligofreni är en sjukdom som orsakar retardation i en persons psykiska utveckling . Från grekiska " oligos ", vilket betyder lite, mer " phren ", vilket innebär sinnet. Oligofren är ett adjektiv som refererar till en som lider av oligofreni. Oligofreni är en sjukdom som kan vara av ärftligt ursprung, eller förvärvas tidigt och som påverkar centrala nervsystemet. Oligofre

uttryck på engelska

Dude

Vad är Dude: Dude betyder kille , broder , bro , det är en slang av det engelska språket. Det är ett ord som används för att kalla manliga människor, och hänvisar också till en man som går överdriven snyggt och väl klädd, en kudde, nästan en slags tunnelbarnsexuell. Dude används också som ett uttryck för förvåning, ett utrop, med syfte att visa en känsla som kan vara av överraskning, lycka, sorg osv. Slang uppträdde i O

allmänna

nirvana

Vad är Nirvana: Nirvana är ett ord från buddhismens sammanhang, vilket betecknar det befrielsestillstånd som människan uppnått under sin andliga strävan. Termen härstammar från sanskrit, och kan översättas som "utrotning" i den meningen att "lidandet upphör". En av de grundläggande teman för buddhistisk doktrin, i bredaste bemärkelse, indikerar nirvana en evig nådens tillstånd. Det ses också a

allmänna

liv

Vad är livet: Livet betyder existens . Från latinska "vita", som refererar till livet. Det är det oupphörliga aktivitetsläget som är gemensamt för organiserade varelser . Det är perioden mellan födelse och död . Vidare är livet livets existens eller funktion. Ordet liv har ett mycket brett koncept och kan ha flera betydelser beroende på det sammanhang där det sätts in: Bra liv - det är ett ledigt liv, utan arbete eller ganska lönsamt; Socialt liv - är alla uppenbarelser som härrör från relationerna mellan människor. Organiskt liv - är

allmänna

googol

Vad är Googol: Googol är numret 10100, (10 höjt till 100: e kraft), det vill säga siffran 1 följt av 100 nollor. Termen skapades av en matematiker för att beteckna ett mycket stort antal, men det var inte oändligt. Googol är termen som gav upphov till den stora amerikanska multinationella Google. Matema

Populära Kategorier

akronymer

akronymer: FDA

FDA

Populära Inlägg
KPI
FSC
PFF

konst

konst: Realismens egenskaper

Realismens egenskaper

Intressanta Artiklar

uttryck på engelska

uttryck på engelska: Söta drömmar

Söta drömmar

Rekommenderas

allmänna

allmänna: Exploratory research

Exploratory research

Rekommenderas

språk

språk: hypotes

hypotes

Rekommenderas

Top