Rekommenderas, 2020

Redaktionen

NEP

Definition Yeshua Hamashia

Vad är Yeshua Hamashia:

Yeshua Hamashia betyder Jesus Kristus, Messias.

Det är en term på arameiska, vilket var det språk som talas av Jesus som gav upphov till flera språk som talas till denna dag. Judar, särskilt i Israel, använder fortfarande ordet ganska bokstavligt. Det är möjligt att hitta det i Nya testamentet, men med en annan stavning: Yeshu ha Notzri.

Yeshua Hamashia kan också skrivas på hebreiska, vilket är judarnas heliga språk, stavningen är exakt densamma som arameiska. Namnet Yeshua är också skrivet som Yehoshua, översatt till portugisiska för Joshua. Yeshua Hamashia kan också skrivas som Yeshua Meshiach.

Uttalandet att Yeshua verkligen är det ursprungliga namnet på Jesus har diskuterats mycket, eftersom det användes omfattande i forntida civilisationer, inklusive grekerna. Det finns icke-bibliska historiska dokument som bevisar att Jesus bodde i Israel och talade arameiska.

Populära Kategorier

Top