Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition meta

Vad är Metalanguage:

Metalspråk består av en typ av språk som direkt hänvisar till det språk som används i kommunikationen.

Ordlistan är ett exempel på metalspråk, eftersom det är meningen att beskriva och prata om de koder som utgör själva språket. Till exempel, när en person frågar betydelsen av ett ord, använder den metalinguistiska funktionen (för att beskriva själva språket).

Metalspråk kan fortfarande tillämpas på andra områden, t.ex. i musik, bio, konst, datavetenskap mm I det här fallet visar respektive produktioner (som i musik och biograf) till exempel element som hänvisar till själva musikaliska eller cinematografiska konstruktionen.

Efter denna resonemang kan självporträtt av en målare eller fotograf också betraktas som ett exempel på metalspråk. Ett annat exempel på metallspråket i bio är när tecknen "bryter den fjärde väggen", ett uttryck som används för att representera handlingen att prata med betraktaren.

Intertextuality and Metalanguage

Som sagt är metalspråk det språk som används för att beskriva och förklara själva språket i sina mest olika stilar (grammatiska, konstnärliga, musikaliska, dator etc.).

Intertextualitet hänvisar emellertid till uppsättningen referenser och relationer, implicit eller uttrycklig, att en text kan upprätta med andra texter . Det innebär att det består av det litterära arbetet, som till exempel visar inflytande och hänvisning till andra verk, vare sig av samma författare eller andra författare.

Det finns olika typer av intertextualitet, till exempel: epigrafi, citering, allusion, parafras och parodi, till exempel.

Populära Kategorier

Top