Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition Office

Vilken kontor betyder:

Office är ett engelska ord som betyder kontor . Den härstammar från den latinska officien, som är relaterad till omfattningen av arbetet.

Ett kontor är en plats, ett rum, en uppsättning rum eller byggnad för att styra ett företag eller en organisation med kommersiellt eller industriellt syfte. Ex: Han är den roligaste personen på kontoret. Han är den roligaste personen på kontoret.

Dessutom kan ordkontoret på engelska också ange en myndighet, ett ord som ofta används för att beskriva det politiska kontoret. Ex: VD går igen för kontor. / Presidenten kommer att springa till kontoret igen.

En person som är oberoende eller som arbetar hemifrån, har ett hemkontor, vilket betyder "hemkontor".

Inom informationstekniken indikerar termen backoffice den icke synliga delen av en webbplats där webbplatsen redigeras och underhålls. Tvärtom är frontoffice all den del som är synlig för besökarna på webbplatsen.

Microsoft Office

Office är också beteckningen som ges till en uppsättning program som skapats av Microsoft för att hjälpa användaren inom kontorsarbetet (och inte bara).

Microsoft Office innehåller program som Microsoft Word (för att skapa och redigera texter), Microsoft Excel (för att skapa kalkylblad, kalkylblad, etc.), Microsoft PowerPoint (för att skapa presentationer) och några andra.

Se även:

  • backoffice
  • Hemmakontor

Populära Kategorier

Top