Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition förtal~~POS=TRUNC

Vad är en Slanderer:

Slanderer är den person som gör förtal, det vill säga, som berättar lögner med syftet att defamera en annan person, till exempel. En bedräglig person är inte trovärdig och enligt lagen kan dömas för ett brott mot ära.

I rättslig sfär kan förtalaren dömas till sex (6) månader till två (2) år i fängelse, plus bötesbelopp, om det är bevisat att sänkningspraxis är tillämplig enligt artikel 138 i den brasilianska strafflagen .

Liksom förtal, andra oärliga handlingar som är straffbara enligt brasiliansk lag är: förtal, förlamelse och moralskada.

Läs mer om betydelsen av moralskador.

Bland några av de främsta synonymerna av förtalare står ut: detractor, förtalare, upprörelse, lögnare och förtalare. Å andra sidan är förtalets huvudsakliga antonym respektfullt, en individ som hedrar och respekterar grannens bild och värdighet, oavsett om det här är hans vän eller bekant.

Etymologiskt härstammar ordet "förtal" från den latinska calumniatorn, vilket betyder "bedragare", som i sin tur kom från termen calvi, som kan översättas som "bedragande".

Se även: Slander.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top