Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition tillfälle

Vad är rådet:

Det representerar samma möjlighet, ett tillfälle som anses gynnsamt, lämpligt eller självständigt för att uppnå någonting.

En möjlighet kan också innebära att man väntar på rätt ögonblick för någonting.

Exempel: "Vi ser fram emot möjligheten att öppna företaget" .

När du säger att en person vill "ge bort" betyder det att han erbjuder den bästa möjligheten till någon. Att utnyttja möjligheten å andra sidan är att njuta av det tillfälle som presenterar sig lämpligt.

Den rätta stavningen av detta ord är chansen (med bokstaven "s") och formen är encejo (med bokstaven "c") felaktig.

Inom ramen för Ictology (fiskstudie) indikerar möjligheten det ögonblick som är mest lämpligt för fiskeutövandet.

Se även: Betydelse av möjlighet.

Synonymer av ensejo

Några av de viktigaste synonymerna av möjligheter är:

  • exit;
  • omedelbar;
  • tid;
  • chans;
  • samband;
  • frossa;
  • tillfälle;
  • möjlighet;
  • anledning;
  • Azo.

Populära Kategorier

Top