Rekommenderas, 2020

Redaktionen

nit

Definition förfina

Vad är Förfinat:

Att förfina är ett verb som avser att göra tunna, rena och att avlägsna alla typer av föroreningar som finns i vissa saker.

Från den figurativa meningen med detta ord kan raffinering också betyda förfining, det vill säga att bli något sofistikerat, raffinerat och förfinat .

Exempel: "Din humor är mer förfinad" eller "Vi gick till middag på en ganska raffinerad restaurang" .

Läs mer om betydelsen av sofistikerade.

Med utgångspunkt från ovannämnda betydelse kan raffinering fortfarande representera en handling att göra något starkare, intensivare och kraftfullare.

Exempel: "Armén har raffinerat sina slagord".

Bokstavligen refererar raffinering till verkan av att göra något som är grovt eller grovt i fint och renat, separerar och avlägsnar föroreningarna. Raffinering är vanligtvis ett av stadierna i processen att producera vissa livsmedel och ämnen, till exempel olja och olja.

Exempel: "Socker behöver förfinas innan det kan marknadsföras".

Synonymer av raffinör

 • finslipa;
 • perfekt;
 • Att skynda
 • förbättra;
 • sophisticate;
 • debug;
 • rena;
 • accent;
 • intensifiera;
 • Tune up;
 • Afuçar;
 • lapidary;
 • Att söka.

Några av de främsta antonymerna för raffinering är: förvärra, försämra, hindra, gravera, uppmana och tömma.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top