Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition Svärson

Vad är en svärson:

Svärson är namnet som ges till mannen i förhållande till sin pappas far eller moder .

Exempel: "Peter är gift med min dotter, så han är min svärson."

Svärsonen används för att referera till en manlig partner som är gift med en viss persons dotter. När det gäller en kvinna är det korrekta namnet på barnets make i förhållande till sin far eller mor svärson .

Läs mer om Nora.

Svärsonen är rätt sätt att skriva detta ord. Stavningen " genro " är felaktig. Denna missuppfattning är motiverad av sonoriteten i uttalet av denna term.

Från svärsonens synpunkt anses hans fader far vara sin svärfar och modern är hans svärmor .

Exempel: "Min fru är min svärmor . "

Makens maka i förhållande till den andra makan heter " svärfar " och syster " svärson ".

Läs mer om betydelsen av svärsonen.

På engelska översätts "svärson" som svärson . Översättningen till spanska är svärsonen .

Etymologiskt härrör ordet "svärson" från den latinska genren / genere, vilket betyder "make i förhållande till fruens föräldrar".

Se även betydelsen av make / maka.

Populära Kategorier

Top