Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition människa

Vad är mänskligt:

Mänskligt är ett ord med ursprung i latin humanus och betecknar vad som är förhållande till Människan som en art. Människan skiljer sig från andra djur genom att agera med rationalitet. Den har stor mental kapacitet och förmåga att utveckla verktyg och förvärva kunskaper. Antropologi är den vetenskap som studerar mänskligheten, dess beteende, kultur och evolution.

Termen mänsklig används också som ett adjektiv med betydelsen av vänlig eller generös, förståelse eller tolerant. Det är en term som ofta används för att karakterisera sjukvårdspersonal och deras förhållande till patienter. De läkare som behandlar sina patienter med särskild vård, som lyssnar noga och guidar behandlingen på det trevligaste sättet, är kvalificerade som mänskliga.

Populära Kategorier

Top