Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition SOPA

Vad är SOPA:

SOPA är akronymen för Stop Online Piracy Act, vilket innebär lagen om bekämpning av online piratkopiering på portugisiska. SOPA är ett amerikanskt regeringsprojekt för att bekämpa piratkopiering online, dvs kopiering av data, filer, musik, och så vidare.

SOPA-projektet syftar till att utöka de rättsliga medel för enheter som kämpar för upphovsrättens rättigheter att kunna bekämpa handel med skyddad information samt förfalskade artiklar. SOPA är en proposition i Förenta staternas representanthus, som kommer att fungera som en lag om det passeras.

SOPA ger upphovsrättsinnehavare fullständig kontroll över distributionen av innehåll på nätet, det vill säga att personer bara har tillgång, om det är av intresse för rättighetshavare, skulle informationen vara mycket mer begränsad än den är för närvarande, vilket har genererade många protester, särskilt på Internet.

Folk säger att SOPA är viktigt eftersom det skyddar författarnas rättigheter och genererar intäkter och jobb och motståndare säger att det utgör ett hot mot yttrandefriheten och en form av censur.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top