Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition CNH

Vad är CNH:

CNH är akronym för den nationella förarlicensen, även känd som körkort, körkort. Det är ett dokument som är obligatoriskt för alla medborgare som avser att köra ett motorfordon.

Den nuvarande CNH innehåller fotografi, CPF-nummer, RG-nummer, bland annat information om föraren. Därför kan den också presenteras i Brasilien som ett medborgaridentifikationsdokument.

Information som anges på CNH handlar om förarens förmåga att köra fordonet för att utföra en betald verksamhet för att transportera passagerare eller gods.

De som är intresserade av att få CNH måste uppfylla följande krav:

  • vara över 18 år
  • veta hur man läser och skriver;
  • ha ett identitetskort eller motsvarande
  • egen CPF.

CNH är uppdelad i kategorierna A, B, C, D och E beroende på fordonstyp som föraren har rätt att köra.

Kategori A gör att föraren kan köra motorcykel. Kategori B, kör bilar. Kategori C, möjliggör körning av lastbil. Kategorin D kvalificerar sig för att rikta bussar och lastbilar. Kategori E, omfattar kategorierna B och C, med tillhörande enheter eller släpvagnar och spår.

Populära Kategorier

Top