Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition ombudsmannen

Vad är ombudsmannen:

Ombudsmannen är ett uttryck för svenskt ursprung som betyder "representant för medborgaren". Ordet bildas av fackföreningen " ombud " (representant) och " man " (man). Begreppet kom år 1809 i de skandinaviska länderna att utse en generalombudsman i parlamentet som ansvarar för att förmedla och försöka lösa klagomålen från befolkningen till regeringen.

Ombudsmannen har idag blivit ett yrke som är närvarande i nästan alla stora och medelstora företag, vare sig de är offentliga eller privata.

Buudiens funktion är, som de är kända, att se problem och negativa punkter i ett visst företag eller en institution ur konsumentens / medborgarens perspektiv och försöka lösa kriserna på ett opartiskt sätt.

Inom pressen är ombudsmannen förmedlare mellan tidningsredaktören, till exempel, och dess läsare. I USA uppstod ombudsmannens roll på 1960-talet. I Brasilien har posten funnits sedan 1989 då Folha de S. Paulo- tidningen publicerade första upplagan av ombudsmannen, som skulle vara ansvarig för att vara talesman för läsarna, lösa och överföra sina klagomål till tidningen.

I många företag är ombudsmannen kopplad till Juridiska avdelningen.

Populära Kategorier

Top