Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition odynofagi

Vad är Odinofagia:

Odynofagi är smärta vid svalning av maten medan den passerar genom matstrupen för att nå magen.

Ordet "odynophagia" kommer från de grekiska termerna Odyn = smärta + phagia = ätande åtgärder.

Odynofagi orsakas av sår eller erosioner i matstrupen, orsakade av inflammatoriska processer av infektiöst ursprung (herpes, candidiasis, HIV) eller kemiska (läkemedel, syror, kaustik).

Allvarlig smärta och / eller brännande känsla i bröstet är karakteristiska symptom på odynofagi.

Odynofagi x Dysfagi

Dysfagi är en sväljningsstörning som kännetecknas av svårighet att skicka mat från munnen till magen.

Ordet dysfagi har grekiskt ursprung, där Dys = svårighet och Phagia = äter.

Dysfagi kan orsakas av muskulösa eller neurologiska sjukdomar som gör det svårt att samordna musklerna i matstrupen, sår och tumörer som orsakar obstruktion av matstrupen eller inflammatoriska sjukdomar.

Dysfagi ska särskiljas från "halsen knut" känslan ofta associerad med ångest, depression och stress.

Populära Kategorier

Top