Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition stall

Vad är Plateia:

Publiken består av den del av trottoaren där det finns händelser och konstnärliga show där människor kan sitta och vänta och titta på evenemanget.

Enligt det nya stavningsavtalet är det rätta sättet att skriva ordet publiken utan accent . Begreppet "publik" (med accent) anses felaktig sedan 2009, då det nya avtalet trädde i kraft.

Normalt består publiken av flera rader säten placerade mellan scenen och stugorna. Vid vissa händelser kan fåtöljer reserveras specifikt.

Publiken är en del av den fysiska strukturen av platser som teatrar, biografer, auditorier och även tv-program.

Dessa platser är miljöer där presentationer äger rum, där en viss grupp människor tittar på. Denna grupp människor kallas åskådare .

Publiken kan dock också referera till en grupp eller en grupp personer som upptar dessa utrymmen. Denna grupp tittare kan också kallas publiken.

Generellt sett är det publiken som mäter framgången med en presentation. Om det har alla platser upptagna eller om publiken uttrycker någon reaktion, vare sig det är positivt eller negativt, beträffande presentationen, är det möjligt att veta om den presentationen var bra eller inte.

Exempel: "Presentationen av pojkarna var en framgång. Publiken var euforisk . "

Termen kan ersättas av synonymer som: rum, hus, assistans, publik, auditorium, publik och åskådare.

Se mer om teater och konst.

Populära Inlägg, 2020

UFO

Populära Kategorier

Top