Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition munus

Vad är Múnus:

Múnus är ett maskulint substantiv av två tal på portugisiska språket, och betyder den funktion eller skyldighet som måste utövas av någon .

Ordet munus härstammar direkt från latinska munus, vilket betyder "duty", "onus", "function" och "charge." Termen munus används huvudsakligen inom det rättsliga området, som en uppsättning skyldigheter för en individ.

Arbetet kan också betraktas som en anställds jobb eller ställning, med hänsyn till behovet av att uppfylla sina skyldigheter under arbetet.

Offentlig buss

Det offentliga ämbetet är all skyldighet och skyldighet som individen ger till allmänheten, baserat på lagar och som täcker alla medborgares intressen i kollektivitet.

Rösta eller motivera omröstningen, ge vittnesmål som vittne eller utföra en ståndpunkt som når landets intressen eller den sociala ordningen är några exempel på public municus .

Priestly staff

Prästbyrån är plikten, funktionen och skyldigheten för den person som är engagerad i prästadömet.

Den katolska kyrkan är till exempel baserad på det så kallade triple-uppdraget som bildas av prästbyrån, det profetiska kontoret och det pastorala kontoret.

Se mer om den katolska kyrkans mening.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top