Rekommenderas, 2020

Redaktionen

KPI

Definition sama

Vad är Sama:

Sama är en heders titel som används i det japanska språket, som används vid slutet av ett riktigt namn, vilket ger honom en stor skillnad .

Suffixet sama ger en känsla av adel och överlägsenhet, brukade hänvisa till människor som har en mycket stor betydelse eller position i Japan, som gudarna eller kejsarna gör.

Sama är den högsta hedersbehandlingen i det japanska hierarkiska systemet.

Den japanska kejserliga familjen får till exempel titeln samma som en form av formell och respektfull behandling.

Den närmaste översättningen av termen samma till portugisiska skulle vara "din excellens" eller "din herre".

Bland japanska kristna kallas Gud Kami-sama, medan Jesus Kristus kallas Iesu-sama .

Det är också ganska vanligt att använda suffixet samma i handelsförbindelser, genom uttrycket o-kyaku-sama, vilket betyder "herrklient", i bokstavlig översättning till portugisiska.

Meishu-sama

Meishu-sama är en väl respekterad och respekterad religiös figur i Japan, känd för att vara grundare och byggare av så kallade "Earth Paradises", även känd som "Sacred Grounds".

Född i namnet Mokiti Okada år 1882 ägde Meishu-sama sitt liv till studien av filosofi och religion, främst om ursprunget för mänskligt lidande.

Meishu-sama's "Earthly Paradise" är ett idealvärldsprojekt där sanning, godhet och skönhet skulle regera med den mänsklighet som bebodde den.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top