Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition malfeasance

Vad är förvaring:

Förvaring är det brott som begås av en offentlig tjänsteman som använder sin ställning och befogenhet att tillgodose personliga intressen, försena eller misslyckas med att utföra sina ex officio uppgifter.

Prevarication är prevarication, som består i att förråda och avstå från en order eller plikt, agera i ond tro och mot goda sätt, etik och moral.

I politiken och i det rättsliga området är förvaring det brott som begicks av den offentliga förvaltningen som missbrukar sin makt och orsakar sociala och ekonomiska skador på landet.

Se även: Betydelsen av förvaring.

Förfalskningsbrottet föreskrivs i artikel 319 i den brasilianska strafflagen (lag nr 2 848, 7 december 1940).

"Art. 319 - Fördröja eller misslyckas med att otillbörligt utöva en officiell handling eller utöva det mot en uttrycklig lagbestämmelse, för att tillgodose personligt intresse eller känsla."

Straffet för denna typ av funktionell brottslighet kan sträcka sig från 3 (tre) månader till 1 (ett) år i fängelse.

Några av de främsta synonymerna för prevarikering är korruption, debauchery och depravity.

Etymologiskt kom ordet förvaring från den latinska praevaricaren, vilket betyder "att avvika från rätt väg" eller "att misslyckas med ämbetsuppgifter".

Se även: Korruption.

Populära Kategorier

Top