Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition ADHD

Vad är ADHD:

ADHD är akronymen för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, en typ av neurologisk störning, som uppstår i barndomen, vanligtvis som en genetisk faktor, och i många fall medföljer individen i hans vuxna liv.

Huvudegenskaperna eller symtomen är ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet, vilket leder till svårigheten i förhållande till familjen och med andra barn och lärare i skolmiljön. Fortfarande i skolan beskrivs ADHD-patienter som "rastlös", "upprörd", "olydnad" eller "lever i månens värld", vilket resulterar i dåligt lärande.

Förutom den genetiska faktorn finns det andra teorier om orsakerna till förekomsten av ADHD hos vissa individer, såsom alkohol och nikotinintag under graviditeten, problem vid förlossning och fosterskador, exponering för bly etc.

Behandlingen av ADHD är gjord på basis av mediciner eller tekniker psykoterapeuter. Behandlingsfasen måste åtföljas av professionella specialister inom neurologi, psykologi, psykiatri, talterapi och andra. Vissa läkemedel som används vid behandling är de metylfenidatbaserade psykostimulantia, kommersiellt sålda som Ritalin eller Concerta. Endast en medicinsk specialist kan göra diagnosen och indikera den mest lämpliga behandlingen.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top