Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition CPU

Vad är CPU:

CPU är den engelska akronymen för Central Processing Unit, som på portugisiska betyder "Central Processing Unit". Kallas även processor som CPU motsvarar datorns hjärna, där de flesta beräkningarna görs.

Det är det viktigaste inslaget i elektronisk utrustning. Det ansvarar för att bearbeta alla typer av data och för att presentera resultatet av behandlingen.

Ursprungligen var CPU sammansatt av flera separata komponenter, men det utvecklades till en enda integrerad krets som heter mikroprocessor.

Mikroprocessorn är en programmerbar dataingångs- och utmatningsenhet som behandlar inkommande digital data och, genom att associera instruktionerna lagrade i sitt minne, matar ut den resulterande bearbetningsdata.

En CPU består av följande komponenter:

  • Logisk och aritmetisk enhet (ULA): utför aritmetiska och logiska operationer
  • Styrenhet (UC): extraherar instruktioner från minnet och avkodar och utför dem, begär ALU vid behov
  • Register och Cache Memory: lagrar data för bearbetning

Hastigheten för informationsbehandling på en dator är direkt relaterad till processorhastigheten. Ju snabbare processorn är desto snabbare blir bearbetningshastigheten.

Intel och AMD är världens ledande tillverkare av processorer.

Populära Kategorier

Top