Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition Understryk och Underscore

Vad är Underline och Underscore:

Undersökning och understrykning är villkor för det engelska språket och har olika betydelser. Ordet understrykning betyder "understrykning" i den bokstavliga översättningen, medan understrykning är en referens till underskriften, som används främst i e-postadresser.

I Brasilien är det vanligt att använda understruken och understryka som synonymer för att hänvisa till samma grafiska symbol. Men i engelskspråkig kommunikation är det en stor skillnad mellan dessa två ord.

Som sagt betyder "understrykning" i den portugisiska översättningen, så den här termen bör endast användas för att hänvisa till underlagets underlag (en horisontell linje under ett visst ord, en fras eller en bokstav till exempel).

Undersignalen är ett tecken som motsvarar den 95: e symbolen för den amerikanska standardkoden för informationsutbyte (ASCII), en signal som används främst i kommunikation som görs på datorer som ersättning för rymden, eftersom dessa system inte kan tolka ämnen som separatorer av information.

Exempel: "[email protected]"

Läs mer om meningen med understrykning .

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top