Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition medvetenhet

Vad är medvetenhet:

Medvetenhet är uppgiften att bli medveten, det vill säga informera någon eller ta emot information om ett visst ämne, till exempel.

Medvetenhet består i att bli medveten om någonting, och från och med då kan vanor och attityder förändras så att de kan anpassa sig till den kända nya verkligheten.

Kampanjer för trafikmedvetenhet är till exempel avsedda att förmedla information till förare om den vård som de måste behålla på vägen och vilka konsekvenser deras hänsynslösa handlingar kan medföra.

I psykologi representerar medvetenheten sökandet efter kunskap som tidigare blockerats eller dolts.

Bland några av de viktigaste synonymerna av medvetenhet är: information, uppfattning, omfattning, förståelse, insikt, framsynthet och mentalisering.

Se även: Medvetenhetens innebörd.

Miljömedvetenhet

Det är utvecklingen av människors kritiska känsla av den inverkan de har på miljön från den otänkta förbrukningen av naturresurser.

Med miljömedvetenhet blir individer medvetna om de konsekvenser som föroreningar genererar för livet på jorden. Således tänker de på alternativa åtgärder för att utnyttja naturresurserna på ett hållbart sätt, förutom att man undviker avfall och andra attityder som bidrar till ökad förorening.

Se även: Betydelsen av miljön.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top