Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition Att öka medvetenheten

Vad är medvetenhet:

Conscientizar är ett verb som hänvisar till uppgiften att bli medveten, det vill säga att få information, att ha kunskap om något eller att överföra det till en annan person.

Medvetenhet är processen att bli medveten, det betyder att individen kan förvärva kunskapen eller få den andra att få den.

För att bli medveten bör individen söka information, antingen genom dialoger med andra människor, erfarenheter eller fördjupning av studier och forskning kring ett visst ämne. Det räcker dock inte bara för att få informationen att bli medveten, det här inträffar bara när personen mentaliserar innehållet som har absorberat och kan reflektera ämnet kritiskt.

Inom ramen för psykologin är samvetshandlingen arbetet med att söka patientens medvetenhet - genom olika tekniker - minnen och andra idéer som är dolda eller blockerade av det undermedvetna.

På engelska är ordet medvetenhet översatt till medvetet .

Se även: Betydelsen av konscientisationen.

Synonymer av conscientizar

Några av de viktigaste synonymerna av medvetenhet är:

  • visualisera;
  • Att vetenskapliga
  • informera;
  • Att uppfatta
  • Att förstå;
  • För att förstå
  • förtydliga;
  • klar;
  • För att förstå.

Se även: Medvetenhetens innebörd.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top