Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition attacke

Vad är partihandel:

Partihandel är den typ av handel som säljer produkter i stora mängder, främst för detaljhandelsägare. Partihandeln är avsedd för juridiska personer, det vill säga företag som har CNPJ.

Genom att marknadsföra försäljningen av varor i stora mängder är priserna på produkter i grossistaffären vanligtvis upp till 50% billigare än hos återförsäljaren. Detta beror på att det riktar sig till de företag som senare säljer dessa produkter till slutkunderna i detaljhandeln.

De produkter som finns tillgängliga på grossistmarknaderna kommer vanligtvis direkt från sina respektive fabriker, den andra orsaken är att ansvara för att göra sina försäljningspriser billigare än detaljhandeln.

Skillnad mellan grossist och detaljhandel

Med detta är grossist en typ av handel riktad till ägare av butiker, företag, institutioner och andra grupper som syftar till att sälja de produkter som köpts till slutkonsumenten.

Detaljhandel är den vanligaste dagliga handeln, eftersom den består av butiker, stormarknader och andra utrymmen som säljer varor per enhet för konsumtion av sina köpare.

Läs mer om skillnaden mellan grossist och detaljhandel.

Populära Kategorier

Top