Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition kultur

Vad är kultur:

Kultur betyder allt det komplexa som innefattar kunskap, konst, tro, lag, moral, tull och alla vanor och färdigheter som människan förvärvar inte bara i familjen utan också att vara en del av ett samhälle Medlemsstat.

Varje land har sin egen kultur, som påverkas av flera faktorer. Den brasilianska kulturen är markerad av god disposition och glädje, och detta återspeglas också i musik, när det gäller samba, som också ingår i brasiliansk kultur.

När det gäller portugisisk kultur är fado det mest kända musikaliska arvet, vilket speglar en karaktär av det portugisiska folket: nostalgi.

Kultur på latinska språket, bland romarna, hade jordbrukets känsla, som hänvisade till odling av mark för produktion, och är fortfarande bevarad på detta sätt när det hänvisas till sojabönkultur, risodling etc.

Kultur definieras också i samhällsvetenskap som en uppsättning idéer, beteenden, symboler och sociala metoder som lärt sig från generation till generation genom livet i samhället.

Det skulle vara mänsklighetens sociala arv eller, på ett visst sätt, en viss variant av det sociala arvet. I biologi är kultur en speciell skapelse av organismer för specifika ändamål.

Huvuddelen av kulturen är den adaptiva mekanismen, som består i individernas förmåga att reagera på miljön enligt förändrade vanor, än mer än möjligen en biologisk utveckling.

Kultur är också en kumulativ mekanism eftersom förändringarna från en generation passerar till nästa generation, där den förändras, förlorar och införlivar andra aspekter och därigenom försöker förbättra erfarenheten av de nya generationerna.

Kultur är ett koncept som alltid utvecklas, eftersom det med tidens gång påverkas av nya sätt att tänka som är inneboende för människans utveckling.

Organisationskultur

Begreppet organisationskultur hänvisar till uppsättningen normer, standarder och villkor som definierar hur en organisation eller ett företag fungerar.

Läs mer om betydelsen av organisationskulturen.

Populär kultur

Populär kultur är något som skapats av vissa människor, och att människor har en aktiv roll i denna skapelse.

Den kan representeras av litteratur, musik, konst, dans och så vidare. Populär kultur påverkas av de berörda människornas troar och bildas tack vare kontakten mellan individer i vissa regioner.

Läs mer om betydelsen av populärkulturen.

Kultur i filosofi

Enligt filosofin är kulturen uppsättningen mänskliga manifestationer som står i kontrast till naturen eller det naturliga beteendet.

Det är en attityd av personlig och sammanhängande tolkning av verkligheten, avsedd för de positioner som är mottagliga för intimt värde, argumentation och perfektion.

Förutom detta personliga tillstånd innebär kulturen alltid ett globalt krav och en tillfredsställande rättvisa, speciellt för sig själv.

Vi kan säga att det finns kultur när denna personliga och globala tolkning är kopplad till en informationsinsats för att fördjupa den ställning som antagits för att kunna ingripa i debatter. Denna personliga dimension av kultur, som syntes eller inre attityd, är oumbärlig.

Kultur i antropologi

Kultur i antropologi förstås som totaliteten av normer som lärs och utvecklas av människan.

Denna typ av kultur syftar till att representera den erfarna kunskapen i ett samhälle, kunskap som uppnåtts genom dess rumsliga organisation, besättningen av sin tid, upprätthållandet och försvaret av dess former av mänskligt förhållande.

Dessa manifestationer utgör vad som kallas deras "kulturella själ", de estetiska idealerna och olika former av presentation.

Ta reda på mer om antropologins mening.

Populära Kategorier

Top