Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition bourgeoisin

Vad är Bourgeoisie:

Bourgeoisin är en kapital klass av den kapitalistiska regimen, där dess medlemmar är kapitalägare, det vill säga köpmän, industriister, markägare, fastigheter, ägare av rikedom och produktionsmedel.

Bourgeois är den borgerliga kvaliteten. Det är motsatsen till proletariatet, arbetarklassen, vars enda goda är arbetskraften. Från den latinska "burgus" som betyder fästning, eller från den tyska "burgs", småstad.

Bourgeoisins ursprung

Ordet bourgeoisin kommer från "burgo", namnet ges till medeltida städer, som till stor del beboddes av köpmän, som kallades borgerliga. Denna kommersiella bourgeoisin, berikad av handelshandeln, infiltrerade gradvis aristokratin och började dominera det politiska, sociala och ekonomiska livet från den franska revolutionen och etablerade sig under nittonde århundradet.

Med tiden kom bourgeoisin att diversifiera sig till en bourgeoisi, som hade produktionsmedel och mellan- och småborgerligheten (i 1900-talet kallade medelklassen), som omfattar dem som utövar liberala yrken och alla som är knutna till till de höga ekonomiska områdena och de härskande klasserna.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top