Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition Oxente

Vad är Oxente:

Oxente är en interjection som används med innebörden av beundran, överraskning eller till och med stränghet. Termen är väldigt populär i den nordöstra delen av Brasilien, där man kan höra den mest varierade i kommunikationssituationer.

Nordöstra är väldigt rik på sådana interjektioner som till exempel arre-mare! Vixe!, Vice!, Oxe !, Eita!, Som kan förvärva olika betydelser beroende på tillfälle och rösttonen som används.

I många delar av Brasilien finns interjektioner med liknande betydelse, till exempel "uai" i Minas Gerais och "tchê" i Rio Grande do Sul. Med utbredd användning av landet är interjections ave!, Ave maria!, Vixe! Vixe Maria!, Bland andra.

Uttrycket oxent bildas genom agglutinering av uttrycket "o, gente!". Det är vanligt att höra interjektionen "ox!", Vilken är en ännu förkortad form av det ursprungliga uttrycket som utvecklats enligt följande: O folk! - Oxente! - Oxe!

Följande meningar exemplifierar användningen av termen:

"Oj, är du inte redo än? "

"Oxente, är det redan här? Jag trodde att jag kom senare idag. "

"Oj, han är inte butikschefen längre?"

Populära Kategorier

Top