Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition NGO

Vad är NGO:

NGO är akronym för icke-statlig organisation . De är alla ideella organisationer skapade av personer som arbetar frivilligt för att försvara en sak, vare sig det är miljöskydd, försvar av mänskliga rättigheter, utrotning av barnarbete etc.

Uttrycket "icke-statlig organisation" användes första gången år 1950 av Förenta nationerna för att hänvisa till civila organisationer som inte hade några förbindelser med regeringen.

Från 1960-talet och 1970-talet blev frågan om miljönedbrytning ett problem för många människor runt om i världen. Som ett resultat har rörelser uppstått som har lett till icke-statliga organisationer. På 1970-talet fanns mer än 10 000 icke-statliga organisationer i Brasilien.

NGO är en del av samhällets tredje sektor, som är privata ideella institutioner vars syfte är att komplettera offentliga ordertjänster. Dessa organisationer måste fungera lagligt, med registrering i registret, CNPJ och statlig registrering.

NGO hålls finansiellt av individer, privata företag, stiftelser och i vissa fall med statens samverkan. Verken är utvecklad av kontraktsarbetare och främst av volontärer.

Många icke-statliga organisationer runt om i världen har organiserats för att försvara miljön. Bland dem är Greenpeace (grön = grön och fred = fred), som fungerar i många länder. När miljön hotas, protesterar Greenpeace och andra icke-statliga organisationer offentligt för att göra befolkningen medveten om miljökatastrofer.

Populära Kategorier

Top