Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition bildtext

Vad det är Rubrik:

Rubrik betyder förkortad signatur av någon eller en liten anteckning . Ordet kommer från den latinska " rubriken", som refererar till "röd, röd".

I antika manuskript och kodar, rubrica betecknade brevet eller början linjen i ett kapitel skrivet i rött. Titlarna i böckerna av civilrätt utsetts som rubrik. Tidigare var titlarna i dessa böcker skrivna i rött.

Termen rubrik betyder också en kort skriftlig kommentar som har ledande funktion av något som utförs eller en påminnelse för senare användning. Rubrikerna används i film- eller teaterutställningar för att indikera gärningar eller rörelser av aktörerna, i musikaliska riktlinjer eller i liturgiska texter, för att styra firandet. Rubrik motsvarar också en röd anteckning i religiösa böcker för liturgisk vägledning.

I industrin är rubrik en rödaktig lera som används som färgämne eller som polermedel. Detta material används också i grovt utseende målningar eller gravyrer. Tidigare använde snickarna algemagren att markera träet före sågning. På samma sätt användes även den här röda leran i sår för att stanka blod.

I typografi anger rubrik ändringen i typskylten som ska användas senare i ett annat arbete.

Rubrik eller rubrik

För alla rubriker betyder den rätta stavningen av ordet utan en accent i u. Rubrik är ett allvarligt ord och därför måste rätt uttal vara "rubrik" och inte "rubrik". Så skriver och säger rubrik är ett fel.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top