Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition IMF

Vad är IMF:

IMF är akronym från Internationella valutafonden, som är en internationell organisation med syfte att reglera och agera direkt på det globala finansiella systemets funktion. IMF grundades 1944 och har mer än 187 länder som dess allierade.

IMFs huvudkontor ligger i Washington, DC, och byrån kom strax efter slutet av andra världskriget. Förenta staterna blev efter det ögonblicket bekymrad över ländernas ekonomiska situation och de bestämde sig för att skapa en kropp som skulle kunna övervaka alla länder och undvika katastrofer.

IMF ser efter ländernas verksamhet genom att övervaka växelkurserna och betalningsbalansen samtidigt som det säkerställer monetära stabiliteten i varje associerat land. IMFs huvudsyfte är att förhindra obalanser i finanssektorn och växelkurssystemen från att skada expansion av handel och handel mellan andra länder i världen.

Varje medlemsland i IMF har en kvot, det vill säga ett värde som måste skickas till organet i form av bidrag, vilket bestäms utifrån dess ekonomiska indikatorer, såsom BNP. (Bruttonationalprodukt). Ju fler länder bidrar till IMF, ju större är dess vikt att rösta i beslut.

Populära Kategorier

Top