Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition stridsspets

Vad är Ogiva:

Ogiva har flera betydelser, på flera olika områden beror det på var det är anställt. Ogiva har betydelse i arkitektur, statistik, i militären och så vidare.

När det gäller arkitektur är warhead en figur som bildas av två lika stora bågar som är i överlägsen del och är av gotisk stil. Ursprunget av termen warhead uppstod under artonhundratalet för att beteckna en typ av båge som definierar en kurvformad vinkel, och kan också kallas en ogivalbåg, varpbåge och bruten båge.

Ogiva i statistiken

I matematik, specifikt statistik, finns ett linjediagram som heter en warhead-graf. Detta diagram indikerar trender eller relationer mellan två kontinuerliga variabler.

Nuclear warhead

Det finns också krigshuvud i militärområdet. Ogiva är ett kärnvapen, som är inkapslat i ett krigshuvud, och flera missiler kan bära flera kärnvapenhuvuden samtidigt och öka området angrepp och försvar.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top