Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition Social uppstigning

Vad är Social Ascension:

Social uppstigning är när en individ stiger i klassen i samhället, råkar ha större köpkraft . Ett exempel på social uppstigning kan vara när en individ vinner lotteriet, eller när han får ett bra jobb, då kan han köpa varor med högre värde.

Samhället delas av sociala klasser, såsom A, B, C och D, vanligtvis med stora skillnader mellan de rikaste och de fattigaste. Social uppstigning kan förekomma bland någon klass, de som har lägre köpkraft kommer att ha chansen att stiga klass i samhället, men de rika kan också stiga, förvandla från rika till miljonärer, till exempel.

Social uppstigning har blivit ett mycket vanligt fenomen. Med globaliseringen har varor blivit lättare tillgängliga för alla, eftersom människor börjar förvärva varor börjar de uppnå en högre status i samhället. Många medlemmar i klasserna D har socialt stigit till klass C eller mellanklass och blir därmed en stor del av det brasilianska samhället.

Populära Kategorier

Top