Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition vers

Vad är Verse:

Vers är den ablativa av latin termen " kontra, den, en " som betyder "vände, vände." Ordet "vers" betyder motsatt sida, den motsatta sidan av framsidan eller det inre ansiktet på plantens löv.

I en dikt motsvarar versen varje av de linjer som utgör den. Det är det element som definierar poesi i motsats till prosa. En uppsättning verser med full mening kallas "stanza".

Verserna ger rytm, melodi och metrik till en poesi. De kan mätas med hjälp av metrifikeringstekniker och klassificeras med antalet metriska stavelser (eller poetiska stavelser). Metriska stavelser skiljer sig från grammatiska stavelser.

På portugisiska bestämmer ordens tonicitet antalet metriska stavelser. Räkningen av versernas ljud går upp till den sista toniska stavelsen i varje vers. Exempel på 7-stavelse verser (heptosyllbar eller Greater Redondilla):

Na / que / nu / vem / na / que / la

Man / gör / -te / meu / penna / sa / män / till

Vad / Deu / s om / cu / pe / do / ven / till

( Perfect Love Poem - Cecilia Meireles )

De traditionella (regelbundna) verserna kan variera från 1 till 12 eller flera metriska stavelser och får följande klassificering: monosyllbar (en stavelse), dissyllable (två stavelser), ..., dodecassílabo (12 stavelser, även kallade Alexandrian Verses).

Verser med mer än tolv stavelser kallas "Barbarian Verses".

Fria (oregelbundna) verser är de som inte har samma antal stavelser i dikten, som inte följer en metrisk begränsning.

Populära Kategorier

Top