Rekommenderas, 2020

Redaktionen

TPM

Definition Fysisk utbildning

Vad är fysisk utbildning:

Lärarutbildning är en disciplin som syftar till att förbättra, styra och bibehålla hälsan hos människans kropp och sinne.

Den består av en uppsättning fysiska aktiviteter som planeras och struktureras för att främja fysisk konditionering av barn, ungdomar och vuxna genom övning av olika sportmodeller.

Lärarutbildningens klasser styrs av en professionell utbildad inom den övergripande kursen för fysisk utbildning, vars ämnen huvudsakligen är relaterade till biologiska och hälsovetenskapliga. Den professionella lämnar med förberedelser för undervisning och att arbeta huvudsakligen i skolmiljöer.

Den fysiska utbildningsbanan skiljer sig från en idrottskurs, eftersom sportens yrkesverksamma arbetar med fysisk förberedelse av idrottare och lag, förvaltning och organisation av idrottsevenemang etc.

I utbildningssystemet är disciplinen för fysisk utbildning obligatorisk för alla studenter. Utbildningsdepartementets officiella program syftar till att främja en mångfald innehåll som måste arbetas med eleverna på vägen.

De tre blocken som struktureras av National Curricular Parameters (PCNs) är:

1. Gymnastik, spel, sport och slagsmål: omfatta enskilda och kollektiva sportar, traditionella spel, slagsmål och olika gymnastik;

2. Rytmiska och uttrycksfulla aktiviteter: Klasser av kroppsuttryck som teater och dans, var det klassiskt, samtida, folk, populär och hall;

3. Kunskap om kroppen: teoretiska lektioner med anatomi och andra aspekter relaterade till relationer med kroppen i olika kulturer.

Populära Kategorier

Top