Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition integration

Vad är inkludering:

Inklusion är en handling att inkludera och lägga till, det vill säga lägga till saker eller personer i grupper och kärnor som tidigare inte varit en del av det.

Socialt representerar inkludering en jämlikhet mellan de olika individerna som bor i ett visst samhälle. Således medger denna åtgärd att alla har rätt att integrera och delta i de olika dimensionerna av sin miljö utan att leda någon form av diskriminering och fördomar.

Några av de viktigaste synonymerna för inkludering är: introduktion; placering; inkorporering; integration; integration; medverkan; ram; abrangimento; encompassing; och stängning.

Social integration

Det bildas av en rad åtgärder, många av dem omfattas av lagar, som garanterar lika deltagande för alla medlemmar i ett samhälle.

Social integration omfattar integrering av alla individer, oavsett fysiskt tillstånd, utbildning, kön, sexuell läggning, etnicitet bland annat.

Läs mer om social integration.

Inkludering av skolan

Den består av tanken att alla medborgare borde ha rätt att få tillgång till utbildningssystemet utan segregering och diskriminering på grund av kön, religion, etnicitet, social klass, fysiska och psykiska förhållanden etc.

Läs mer om inklusion av skolor.

Digital inkludering

Det utgör lika möjligheter för alla medborgare att ha tillgång till informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Sammanfattningsvis består digital integration av demokratisering av teknik, där, oberoende av social klass, etnicitet, religion och ekonomisk makt, kan individen utnyttja de tekniska verktygen.

Läs mer om Digital Inklusion.

Populära Kategorier

Top