Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition QHSE

Vad är QHSE:

QHSE är initialerna i de engelska orden Kvalitet, Hälsa, Säkerhet, Miljö .

Betydelsen av dessa fyra komponenter för affärer är relaterad till tanken att arbetsplatsolyckor orsakas av mänskliga fel och kan undvikas genom ansvarig företagsledning.

Miljön blir också en fråga av grundläggande betydelse i företagens strategier och ansvar.

QHSE: s politik (ibland kallad HSE) definieras av varje företag enligt den utvecklade verksamheten, men är i allmänhet baserad på:

- Att främja välfärd och livskvalitet för yrkesverksamma

- Säkerställa arbetstagarnas fysiska hälsa genom att tillhandahålla en säker arbetsmiljö och en ständig oro för säkerheten för förebyggande av fysiska skador.

- Tillhandahålla löpande utbildning för arbetstagare om de risker som är förknippade med aktiviteter som syftar till att förebygga olyckor.

- Skydda miljön genom åtgärder som eliminerar miljöskador.

- Optimera användningen av naturresurser.

Populära Kategorier

Top