Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition PJ eller CLT

Vad är PJ eller CLT:

PJ (juridisk person) och CLT (konsolidering av arbetslagar) är former som definierar anställningsförhållandet när företag ska anställa arbetstagare.

I CLT finns alla arbetslagar som reglerar det enskilda eller kollektiva arbetet i företagen. Lagen definierar att arbetstagaren enligt CLT har ett anställningskontrakt och att hans arbetskort, där lön specificeras och den funktion som han ska utföra, är undertecknad av arbetsgivaren.

Anställdas rättigheter förutses också i CLT, såsom: trettio dagars semester, som kan tas efter ett års arbete i början av ditt kontrakt; 13: e lön, en extra lön som anställd mottar vid årets slut bland andra rättigheter.

Arbetsordningen PJ (Legal Entity) utser en professionell som har ett registrerat företag och stöder alla avgifter för att utföra en tjänst. Denna professionella tillhandahåller tjänster i flera företag och har inget anställningsförhållande eftersom han är anställd att göra ett visst jobb med ett schema att börja och slutföra. Det är ditt ansvar att utfärda en faktura för den utförda tjänsten.

Om företaget anställer en PJ och arbetstagaren emellertid tillhandahåller daglig service, endast för det företaget, som uppfyller fastställda scheman, med definierade funktioner och med samma förpliktelser som en fast anställd, kan den tjänsteleverantören ansöka i domstol för sina rättigheter som anställd CLT hävdar anställningsförhållande.

Populära Kategorier

Top