Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition taxan

Vad är Tariff:

Pauta är en feminin substantiv som betyder lista eller förhållande . Den härstammar från latin termen pactus, som beskriver något som är etablerat eller fixat .

De horisontella linjerna som finns på ett pappersark är också kända som mönster. Tidigare bestod personalen av ett pappersark med linjer som placerades under papperet (utan linjer) där ett brev skrevs, så att linjerna var raka.

I musikens sammanhang motsvarar den musikaliska personalen (eller den musikaliska personalen) de fem parallella linjerna där noterna introduceras.

I lag använder en domare en dagordning för att fastställa förhållandena mellan datum och händelser som kommer att bedömas.

Den adverbiala frasen " på dagordningen " betyder att något måste diskuteras, eller det är dagens ordning. Till exempel: Vi måste prata om det i morgon, för det är inte på agendan.

Dagordning för ett möte är ett slags dokument som innehåller de ämnen som bör behandlas under ett visst möte.

Fiskalagenda

Den finanspolitiska agendan är ett verktyg som används inom administrationens område, som syftar till att styra och kontrollera i skattehänseende. Skatteplanen informerar marknadsvärdet för en viss produkt, med hjälp av definitionen av ICMS-beräkningsbasen.

Journalistisk agenda

Den journalistiska agendan är ett viktigt inslag i journalistik. Dagordningen tjänar journalisten som utgångspunkt för en historia. Dagordningen ska innehålla instruktioner som vägleder journalisten i sin uppgift och anger detaljer om hur han ska göra rapporteringen.

I den gamla tiden var den som skrev dagordningen kallad en pauteiro. Men idag är agendan vanligtvis gjord av redaktörer och underredaktörer.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top