Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition Yankee

Vad är Yankee:

Yankee är ett engelska ord som används för att beskriva en amerikansk person eller en bosatt i New England . Detta ord var augured, förutsatt att Yankee form.

På engelska är ordet yankee ofta förkortat, och kan ta på sig något annorlunda meningar, beroende på sammanhanget. För människor som inte är amerikanska är en yankee en amerikansk; För en amerikan är en yankee en person som bor i ett nordligt landstater och för människor som bor i östra USA är en yankee en person som kommer från eller bor i New England, bestående av 6 stater).

Ordet är oräkneligt och det finns flera teorier om dess användning. Vissa författare hävdar att ordet först användes av brittisk general James Wolfe för att ta itu med sina soldater som ursprungligen var från New England. En annan teori bekräftar att termen har holländska ursprung, mer konkret i korsningen av namnen Jan och Kees, som tjänar att beskriva en amerikansk med holländsk anor.

Under amerikanska inbördeskriget var en soldat som kämpade för unionen (som vann kriget) också känd som Yankee . När inbördeskriget slutade användes termen mer som en synonym för någon som bor i New England eller i norra USA.

För vissa brittiska, kanadensiska, australiensiska och sydamerikanska folk har ordet en avskyväckande känsla.

I samband med kommunikation, speciellt i det fonetiska alfabetet, representeras bokstaven Y av ordet Yankee .

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top