Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition viktigt

Vad är viktigt:

Viktig är det nödvändiga, nödvändiga, är något väldigt viktigt som inte kan missa . Ur latinska essensen, som hänvisar till essensen, det är ämnet, huvudidén, som utgör den intima naturen av saker.

Essential är ett adjektiv av två genrer som kvalificerar någonting eller någon som är av grundläggande betydelse, vilket har ett betydande värde, vilket är viktigt, oumbärligt.

Många läroböcker har i titeln det viktiga ordet, vilket indikerar att de innehåller det grundläggande som är väsentligt för lärandet av materia. Ex .: Essential Mathematics där den presenterar materialet som lär ut huvudinnehållet inom matematik, med syftet att utveckla den logiska resonemanget och materiens övning.

Satser av viktiga författare som innehåller det viktiga ordet:

"Det rätta svaret, det spelar ingen roll alls: den nedersta raden är att frågorna är rätt." (Mário Quintana)

"Var och en vet hur man älskar på sin egen väg, vägen, det betyder lite, det viktigaste är att veta hur man älskar." (Machado de Assis)

"Du ser bara bra ut med hjärtat, det väsentliga är osynligt för ögonen." (Exupery)

Populära Kategorier

Top