Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition perenn

Vad är Perene:

Perennial är ett adjektiv av två släktingar som betyder evig, oupphörlig, permanent, kontinuerlig .

Ursprung i latinska termen perennis, vilket innebar något som varar hela året, tjänar detta ord också till att beskriva något som är konstant, varar i många år eller för alltid . Ex: Ingen kan skilja oss eftersom vår kärlek är flerårig.

Enligt hydrologin hänvisar ordet till källor där vatten föds hela året. Det kan också klassificera en flod, och en flerårig flod är en flod som håller ett mer eller mindre stabilt flöde under hela året. Även när torka inträffar (minsta flödesperiod av ett flöde av vatten) torkar en flerårig flod inte. De flesta av floderna i världen är fleråriga.

Flerårig växt

I samband med botanik är den fleråriga vegetationen den som håller åtminstone en del av sin luftstruktur varje år och bär frukt under de fördelaktiga årstiderna.

I en flerårig växt faller inte bladen och kan blomstra varje år eller vartannat år.

En gröda kan också vara årlig (t.ex. majs, ris och vete), och du måste odla en annan växt efter skörd. Kulturer som kallas halvåriga kan producera i ungefär fem år (som sockerrör). Fleråriga grödor har en mycket längre livslängd, som kan nå över 40 år, som i fallet med kaffe.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top