Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition super

Vad är Supra:

Supra är ett prefix av latinskt ursprung som ger tanken på överlägsen . Det är en ordformationsterm som kommer före radikalen.

Varje ord som består av prefixet "supra" refererar till uppfattningen om vad som är "ovan", "överlägsen". Prefixet supra uttrycker samma känsla för super- och överprefixerna.

Exempel på ord med ett prefix ovan:

Supracitado - citerad ovan eller högre;

Suprajurásico - hänvisar till terrängen överlägsen jura kalkstenen;

Supermundane - som är överlägsen världen;

Supranatural - överlägsen naturligt;

Supranumbered - numrerad ovan, före;

Adrenal - belägen ovanför njurarna;

Suprasensible - samma som överkänslig;

Suprassumo - den högsta punkten, högsta grad;

Supraterrâneo - det är eller är realiserat på jorden.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top