Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition harmoni

Vad är Harmony:

Harmonia är det feminina substantivet med ursprunget till det grekiska språket och indikerar en överensstämmelse eller konsonans i både det konstnärliga och sociala sammanhanget.

Vissa synonymer av harmoni kan vara balans, ordning, överenskommelse, överensstämmelse, konsonans, förståelse, förlikning etc.

Att vara ofta relaterad till musikens universum indikerar musikaliskt harmoni överenskommelsen eller kombinationen av flera samtidiga ljud eller ackord som är behagliga för örat.

Studien av harmoni är avgörande för studien av kompositionen och därför är harmoni också konsten att komponera ljud samtidigt. Medan harmoni är kombinationen av samtidiga ljud, är melodin en kombination av successiva ljud.

Inom ramen för estetiken indikerar harmoni en egenskap av vad som anses vara "vackert" och indikerar en överensstämmelse mellan färger, storlekar och rörelser.

I det mer filosofiska sammanhanget är harmoni en del av Leibnizs metafysik, vilket indikerar en konkordans som är förutbestämd, det vill säga det som skapades av Gud från början.

Ett element som har harmoni är något som är ordnat på ett balanserat och rättvist sätt mellan delarna av en helhet.

Således är harmoni ofta resultatet av en känsla av fred mellan människor, eller överenskommelsen om åsikter eller känslor mellan människor. Ex: Jag njöt alltid av helgen på min bästa väns hus, för jag märkte en harmoni i hans familj.

Många har tvivel mellan harmoni eller harmoni . Den korrekta skrivformen är dock harmoni, eftersom armonia inte ingår i ordlistan på det portugisiska språket.

Populära Kategorier

Top