Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition vattenledning

Vad är en adductor:

Adutora är ett feminint substantiv som indikerar en kanal eller uppsättning rör som bär gaser eller vätskor .

En adduktor är en struktur som ingår i vattenförsörjningsnätet, med målet att transportera vatten som finns i en behållare till den plats där behandlingen kommer att inträffa. Det kan också transportera vattnet mellan två reservoarer, vilket kommer att ge en viss plats.

På portugisiska språket betyder verbet aduzir att ta med. Således tjänar en adduktorstruktur att bringa något. Till exempel leder en vattenledning till vatten till en lokalitet.

Adress Agreste

Agreste är en uppsättning rör som bär vatten, som börjar i Arcoverde och kommer att leverera 68 kommuner med vatten från São Francisco. Konstruktionen började 2013 och när den är klar kommer den att vara ca 1300 kilometer lång och kommer att gynna cirka 2 miljoner människor. Det kommer att bli ett av världens största integrerade vattenförsörjningssystem.

Bomullsledare

Bomullsdammen är en struktur för att fånga och transportera vatten från São Francisco-floden till regioner som drabbas av torka eller torka i sydvästra Bahia. Den första fasen invigdes 2012 och gynnade cirka 110 tusen personer.

Körstol

Adductor Chair är en bodybuilding-enhet som används för att utöva adduktormuskeln (inre låren). Det kan också kallas en abductorstol, eftersom den också utövar abduktormusklerna (utanför låren).

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top