Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition Marxistisk socialism

Vad är marxistisk socialism:

Marxistisk socialism, även känd som vetenskaplig socialism eller helt enkelt marxismen, är en ideologisk ström som utvecklats av filosofen Karl Marx (1818-1883) och Friedrich Engels (1820-1895) för att avsluta klasskampen i den kapitalistiska regimen .

Grunden för marxistisk socialism var den kritiska och vetenskapliga analysen av kapitalismen, vilket gör att denna modell skiljer sig från ideen om utopisk socialism, skapad av Robert Owen, Saint-Simon och Charles Fourier.

I motsats till utopisk socialism hade marxistisk socialism inte för avsikt att skapa ett idealiskt samhälle, där ägarna skulle skänka sin rikedom och varor för den gemensamma välfärden.

Grunden för vetenskaplig socialism var att förstå kapitalismens historia, hur dess konsolidering och dess motsättningar gjordes. Enligt marxisterna var kapitalismen på en väg där den så småningom skulle överträffas.

Den första diskussionen om marxistisk socialism kom med publiceringen av det kommunistiska manifestet 1848.

Läs mer om betydelsen av marxismen och socialismen.

För Marx delades ett kapitalistiskt samhälle i två klasser: bourgeoisin (som hade kontroll över produktionsmedlen) och proletariatet (de som inte hade några ägodelar och sålde sitt arbete till mycket låga priser).

Egenskaper hos marxistisk socialism

Marxistisk socialism hade som sin teoretiska grund:

  • klasskampen;
  • den proletära revolutionen;
  • dialektisk och historisk materialism;
  • teorin om socialistisk utveckling;
  • doktrin av övervärde.

De marxistiska socialisterna trodde att bättre arbets- och levnadsvillkor för arbetarna endast skulle kunna ske genom en proletärklassers revolution och väpnad kamp.

Lär dig mer om dialektisk materialism och historisk materialism.

Populära Kategorier

Top