Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition MOOC

Vad är MOOC:

MOOC är initialerna för den engelska massiva öppna online-kursen och är en kursmodell som använder webbverktyg för att hjälpa ett stort antal personer att öka sin kunskap samtidigt, om vissa ämnen.

Kurser som följer MOOC-modellen är avsedda för alla som vill öka kunskapen om ett visst ämne eller lära sig något nytt.

Baserat på internetanslutningen kan MOOC-studenter vara överallt på planeten, lära sig genom principerna om så kallad "distansutbildning" och "öppen utbildning", som syftar till fri tillgång till lärande möjligheter som innehåll Creative Commons, till exempel.

En annan egenskap som skiljer sig från de traditionella MOOC-kurser är deras skalbarhet, det vill säga bestämningen av lägsta och maximala antal inskrivna elever så att kursen kan börja. Traditionella kurser kräver till exempel ett fast antal intressenter så att de kan startas.

Att delta i MOOC: erna är inte obligatoriskt för studenten att vara inskriven på något universitet eller högskola eller att betala avgifter, eftersom de i princip är helt gratis.

Idén om MOOC föddes 2008 i Kanada, men endast 2012 blev konceptet populärt, och det invigdes som "Årets MOOC". Det fanns en boom i webbplatser och institutioner som specialiserat sig på att tillämpa denna modell för distansutbildning, inklusive i Brasilien.

Populära Kategorier

Top