Rekommenderas, 2020

Redaktionen

PFF

Definition stigma

Vad är Stigma:

Stigma är ett ärr som orsakas i kroppen av ett sår eller blåmärken, även med ett naturligt tecken eller kroppsskylt.

På den religiösa sfären är stigma namnet på de sår som några heliga och religiösa har gjort i sina kroppar i ett försök att representera Jesu Kristi sår.

Som en figurativ mening har ordet stigma fortfarande betydelsen av något som anses eller definieras som ovärderligt, orättvist eller med dåligt rykte .

Denna innebörd har förmodligen härstammat från en gammal mening som tillskrivs termen stigma, när det var vanligt att göra ett märkemärke på armar och axlar av brottslingar eller slavar.

Denna stigma hjälpte till att identifiera i samhället vilken individ som var utrustad med ett dåligt rykte eller som hade begått någon form av brott.

Social stigma

I sociologiska studier är begreppet social stigma relaterat till de särskilda egenskaperna hos en grupp eller individ som följer motsatsen till ett samhälls traditionella kulturella normer.

Det betyder att allt som inte anses vara ett socialt kulturellt mönster tas som en stigma för det samhället.

Till exempel, i några år var psykiska sjukdomen, svarta, homosexuella och medlemmar av några religiösa doktriner, såsom judarna, ansedda stigmata för vissa samhällen.

Social stigma, för många forskare, hjälper till att provocera kriminalisering av vissa socialt uteslutna grupper.

Se även betydelsen av favela.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top