Rekommenderas, 2020

Redaktionen

oas

Definition konsistens

Vad är koherens:

Sammanhang är karaktäristiken för vad som har logik och sammanhållning, när en uppsättning idéer presenterar nexus och enhetlighet.

För att något ska ha koherens måste detta objekt presentera en sekvens som ger allmänheten en allmän och logisk känsla, så att det inte finns motsättningar eller tvivel om ämnet.

Ursprunget av ordet "koherens" är i latinska kohaerentia, vilket betyder "anslutning" eller "sammanhållning".

Textuell sammanhang

I grammatik är textuell sammanhang ansvarig för att den ger en logisk betydelse för texten .

För att en text ska vara begriplig och meningsfull för läsaren måste den presentera en logisk fortsättning av de idéer som presenteras i hela berättelsen.

Varje ord har en individuell betydelse, men när de sätts ihop i en mening eller text, bildar de en annan mening. Om byggandet av ord inte görs korrekt blir den allmänna meningen med bön oförståelig.

Den textliga sammanhängningen består exakt av hur varje ord används i en text så att den har den önskade avsikten.

När en text presenterar fel i sin textliga sammanhang, har meningen med frasen ingen logik.

Exempel : " Det var väldigt varmt att det ens började snöa " / " Muren satt " / " Jag hatar att äta kött, så jag beställer en biff förra gången ."

Skillnad mellan koherens och sammanhållning

Textuell sammanhang är den motsägelse av tankarna i en texts ord, och sammanhållning är en väsentlig del av denna funktion.

Den textuella sammanhållningen är begränsad till korrekt användning av de grammatiska kopplingarna och artikuleringen, vilket möjliggör en harmonisk sekvensering av meningar och stycken i en text.

Läs mer om sammanhållning och om sammanhållning och sammanhållning.

Typer av koherenser

För att ett skrivande ska ha en textlig sammanhang är det nödvändigt att följa vissa regler, såsom synaktisk, tematisk, semantisk, pragmatisk, generisk och stilistisk sammanhang.

Populära Kategorier

Top