Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition Service order

Vad är en beställning av service:

En orderingång (OS) är ett formellt dokument som utfärdats inom ett företag där all information om en tjänst som tillhandahålls av den beskrivs.

När ett företag planerar att genomföra en tjänst (antingen på begäran av en kund, genom kontrakt eller av någon annan anledning) formuleras en serviceorder som ska innehålla all information som är nödvändig för att utföra verksamheten.

Tjänsteordern kan relatera till en extern tjänst (tillhandahållen till en kund) eller till en intern tjänst (tillhandahållen inom företaget själv).

Hur viktigt är en serviceorder?

Eftersom det innehåller all information som är relaterad till jobbet, tjänar orderordningen flera viktiga ändamål och fungerar som:

 • intern registrering av företagsverksamhet
 • instrument för intern produktivitetskontroll
 • redovisningskontrollinstrument
 • detaljerad beskrivning av kundtjänst
 • En detaljerad beskrivning av tjänsten för de tjänstemän som är ansvariga för att genomföra den
 • leverans kvitto

Arbetsordning i arbetssäkerhet

Tjänsteordningen är av särskild betydelse i arbetslagstiftningen. Artikel 157, II i konsolideringen av arbetslagar - CLT föreskriver att

Artikel 157 - Det är upp till företagen:

Jag - [...]

II - Att ge arbetstagarna genom arbetsorder de försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att undvika arbetsolyckor eller sjukdomar.

När företaget sålunda överlämnar en arbetsorder till den anställde för den anställde att utföra, måste dokumentet i detalj beskriva alla risker som är inblandade i verksamheten. Dessutom måste företaget tillhandahålla all lämplig säkerhetsutrustning och villkor för att minimera dessa risker.

I detta sammanhang fungerar tjänsteordern som en garanti för att arbetstagaren är medveten om arbetsförhållandena och att han måste följa bolagets säkerhetsbestämmelser.

Hur man gör en arbetsorder

Det finns inga absoluta regler för hur en order ska utarbetas. För att dokumentet bäst ska kunna nå sitt syfte måste det emellertid innehålla:

 • nummer på tjänsteordern (eftersom det är ett dokument av yttersta vikt, rekommenderas att det är lätt att identifiera)
 • Komplett kvalifikation av företaget och tjänsteleverantörerna
 • fullständig kundkvalificering
 • detaljerad beskrivning av tjänsten arbetskraft samt dess värde
 • detaljerad beskrivning av service riskerna
 • datum för utfärdande av dokumentet
 • Datum för utförande av tjänsten
 • Företagets och kundens underskrift

Tänk på att tjänsteordern kan variera beroende på aktivitetens art, så inte alla ovan nämnda saker krävs.

Exempel på arbetsorder

För att se ämnet bättre, kolla in arbetsordningsmallen nedan:

Glöm inte att skräddarsy modellen ovan för dina behov.

Populära Kategorier

Top