Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition promotor

Vad är en promotor:

Promoter är en engelsk term som betyder "promotor", i bokstavlig översättning till portugisiska.

Promotorn är som den blev känd den professionella som organiserar och främjar olika typer av händelser . På portugisiska är den mest accepterade översättningen för detta yrke initiativtagare eller rådgivare .

Promotorerna är kända för att ha ett mycket hektiskt samhällsliv, som lever med VIP och inflytande personligheter i vissa grupper i samhället.

Läs mer om betydelsen av VIP.

Vanligtvis relaterade till underhållningsindustrin kan promotörerna också agera i andra branscher, som i företag, som huvudsakligen handlar inom marknadsföring, kommunikation och PR.

Ta reda på mer om betydelsen av marknadsföring.

Bland de främsta funktionerna hos arrangören är organisationen av alla logistik av evenemanget, samt att definiera konceptet, kommunicera med pressen och den avsedda målgruppen, locka sponsorer och investerare och säkerställa uppföljningen av hela evenemanget.

Som namnet antyder är promotorns främsta mål att främja bilden av utrymme, personlighet, företag eller tema genom att använda specifika marknadsföringstekniker för att nå en viss målgrupp.

Att bli en promotor, som regel, måste personen ha en akademisk examen i högre utbildning, förutom att delta i kurser, workshops och föreläsningar som hjälper till att utbilda kompetensen hos denna professionella.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top